Certificare ISO 9001

Diamedix Impex respecta cerinţelor sistemului de management al calităţii implementat în organizaţia noastră, conform standardelor SR EN ISO 9001 : 2008 şi SR EN ISO 13458:2004+AC:2010.

Avantaje ISO 9001:

  • respectarea prevederilor legale şi de reglementare în vigoare şi clauzele contractuale încheiate cu clienţii;
  • evaluarea satisfactiei clientilor nostri prin chestionare de satisfactie
  • semnalarea de către fiecare angajat a oricăror neconformităţi apărute în cursul activităţii în scopul înlăturării acestora;
  • eliminarea cauzelor ce duc la neconformităţi reducând astfel costurile noncalităţii şi riscurile legate de sănătatea şi securitate în muncă;
  • instruirea permanentă a personalului angajat şi motivarea acestuia în vederea ridicării nivelului profesional al serviciilor prestăte de organizaţie;